trà sen

Trà slimutea HVQY nhận chứng nhận an toàn thực phẩm của bộ y tế

Trà slimutea HVQY  nhận chứng nhận an toàn thực phẩm của bộ y tế Ngày 12 tháng 01 năm 2015 , TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỌC VIỆN QUÂN Y đã nhận giấy XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY

Xem tiếp

Công bố slimtosen extra viên giảm béo học viện quân y

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM   Số: 03/2016-TCTP Tên tổ chức, cá nhân: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC

Xem tiếp