Tanaka Plus

Hoạt huyết an thần Tanaka Plus đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y Tế

HOẠT HUYẾT AN THẦN TANAKA PLUS nhận chứng nhận an toàn thực phẩm của BỘ Y TẾ-CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Ngày 20 tháng 12 năm 2014, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỌC VIỆN QUÂN Y đã nhận giấy XÁC

Xem tiếp